Långivare: Lista på alla låneföretag och banker som Lånero recenserat

Vad menas med långivare?

Långivare är företag eller organisationer som erbjuder lån till privatpersoner och företag mot en ränta. Långivaren kallas även borgenär eller fodringsägare och låntagaren kallas gäldenär.

Långivare är ofta banker, låneföretag, peer-to-peer, kreditinstitut eller andra finansiella aktörer som tillhandahåller lån med olika räntor, löptider och villkor.

Långivare bedömer kreditvärdigheten hos låntagaren och tar en risk när de beviljar lån, vilket påverkar räntan och de övriga villkoren för lånet.

Långivare kan erbjuda olika typer av lån, såsom bostadslån, privatlån, mikrolån och SMS-lån, och deras kreditbedömning baseras på faktorer som kreditvärdighet och risk.

Vad är skillnaden mellan en bank, ett låneföretag och en långivare?

Skillnaden är att banker erbjuder en rad finansiella tjänster, inklusive inlåning, utlåning, investeringar och sparkonton, medan låneföretag och långivare primärt fokuserar på att erbjuda olika typer av lån som privatlån, mikrolån och bostadslån.

Banker kan också fungera som långivare, men de har oftast större resurser och strängare regler för kreditbedömning jämfört med mindre låneföretag.

Långivare kan vara både finansiella aktörer som banker eller specialiserade företag som erbjuder lån på mer flexibla villkor eller till kunder med lägre kreditvärdighet.

Vad är skillnaden mellan en långivare och en låneförmedlare?

Skillnaden mellan en långivare och en låneförmedlare är att långivaren direkt tillhandahåller lån, medan låneförmedlaren agerar som mellanhand mellan låntagaren och flera långivare. Låneförmedlare hjälper till att jämföra olika långivares erbjudanden, räntor och villkor för att hitta det bästa lånet för kunden.

Genom att använda en låneförmedlare kan kunderna spara tid och pengar, eftersom de får en överblick av marknaden och kan välja det mest fördelaktiga lånet utifrån deras ekonomiska situation och behov. Låneförmedlare tar emot ansökan, gör en kreditupplysning och skickar sedan ansökan vidare till de långivare som matchar kundens profil.

Vilka långivare finns det?

Det finns en mängd olika långivare i Sverige, såsom banker, kreditinstitut och specialiserade låneföretag. Dessa långivare erbjuder olika typer av lån, inklusive privatlån, mikrolån, bostadslån och SMS-lån. Varje långivare har sina egna räntor, löptider och villkor, vilket gör det viktigt att jämföra dem för att hitta det bästa lånet för din ekonomiska situation.

Några exempel på välkända svenska långivare är Advisa, Nordea, Handelsbanken och Swedbank. Dessa aktörer är under tillsyn av Finansinspektionen, som säkerställer att de följer lagar och regler inom finansmarknaden. Utöver dessa finns det även mindre låneföretag som fokuserar på specifika kundgrupper eller lånetyper. 

Här är en lista över alla långivare och banker som Lånero recenserat

Från långivarens Norwegian Banks hemsida den 21 juni 2023.

Hur många banker finns det i Sverige?

I Sverige fanns det 123 banker i december 2022, varav många fungerar som långivare och erbjuder lån till både privatpersoner och företag. Dessa banker varierar i storlek och tjänster, vilket innebär att de har olika räntor, löptider och villkor för sina lån.

Så här väljer du en bra långivare

För att välja en bra långivare, följ dessa steg:

 1. Identifiera dina behov: Börja med att bestämma vilken typ av lån du behöver, hur mycket du vill låna och över vilken löptid. Tänk på om du har några speciella krav, såsom att undvika UC eller om du har betalningsanmärkningar.
 2. Jämför långivare: Använd Lånero eller andra jämförelsetjänster för att undersöka olika långivares erbjudanden baserat på ränta, effektiv ränta, löptid och villkor. Ta hänsyn till både större banker som Nordea och Handelsbanken samt mindre specialiserade låneföretag som Advisa och Vivus.
 3. Undersök kundtjänst: Kontakta långivarens kundtjänst för att se hur snabbt och hjälpsamt de svarar på dina frågor. En bra kundtjänst är viktig för en smidig låneupplevelse.
 4. Kontrollera kreditupplysningstjänster: Ta reda på vilka kreditupplysningstjänster långivaren använder och om de har några anmärkningar från Finansinspektionen eller Konsumentombudsmannen.
 5. Väg för- och nackdelar: Bedöm de olika aspekterna av varje långivares erbjudande, inklusive räntor, löptider, villkor och kundtjänst, för att hitta den bästa långivaren för din ekonomiska situation.

Genom att följa dessa steg kan du säkerställa att du väljer en långivare som bäst passar dina behov och minimerar riskerna förknippade med att ta ett lån.

Varför ska man jämföra långivare innan man tar ett lån?

Det finns stora skillnader i räntor, löptider och villkor mellan olika långivare, och att jämföra dem kan spara dig både tid och pengar.

Genom att jämföra långivare får du en överblick över marknaden och kan välja det bästa lånet utifrån dina behov och förutsättningar. Det minskar risken att hamna i en ogynnsam situation med höga räntor eller onödiga avgifter som kan påverka din ekonomi negativt.

Banker och långivare har olika regler, krav och villkor

Banker och långivare har olika regler, krav och villkor när det gäller att erbjuda lån till kunder. Dessa skillnader beror på faktorer som långivarens storlek, verksamhetsområde och riskhantering. Det är viktigt för låntagare att vara medvetna om dessa skillnader för att kunna välja det bästa lånet utifrån deras individuella situation och behov.

En del långivare kan ha striktare krav på kreditvärdighet och inkomst, medan andra kan vara mer flexibla och tillåta lån trots betalningsanmärkningar eller lägre inkomstnivåer. Det kan också finnas variationer i räntor, löptider och avgifter mellan olika långivare. Därför är det viktigt att noga jämföra och undersöka de erbjudanden som finns på marknaden innan man ansöker om ett lån.

Det finns också skillnader i hur långivare bedömer kundens betalningsförmåga och risk. Vissa använder sig av traditionella kreditupplysningstjänster som UC, medan andra väljer alternativa kreditupplysningsföretag som Bisnode eller Creditsafe. Dessa olika metoder kan påverka både chansen att bli beviljad ett lån samt lånevillkoren.

Långivarens bedömning av låntagaren

Långivare utvärderar låntagarens kreditvärdighet för att avgöra risken med att bevilja ett lån. Denna bedömning innefattar en granskning av låntagarens inkomst, skulder, betalningshistorik och eventuella betalningsanmärkningar. Kreditupplysningstjänster, som UC, Bisnode eller Creditsafe, används för att samla in dessa uppgifter och ge långivaren en bild av låntagarens ekonomiska situation.

Bedömningen av låntagaren påverkar även räntan och villkoren för lånet. Långivare kan erbjuda lägre räntor till låntagare med god kreditvärdighet, eftersom risken för att de inte kan återbetala lånet anses vara lägre. Omvänt kan högre räntor och striktare villkor tillämpas för låntagare med sämre kreditvärdighet.

För att förbättra sina chanser att bli beviljade ett lån med fördelaktiga villkor bör låntagare sträva efter att upprätthålla en god kreditvärdighet genom att betala sina räkningar i tid, undvika överbelåning och lösa eventuella betalningsanmärkningar.

Vissa långivare erbjuder lån utan UC

Vissa långivare, så som Ferratum (Creditsafe) och Lumify (Creditsafe), erbjuder lån utan UC, vilket innebär att de inte använder sig av Upplysningscentralen (UC) för att göra kreditupplysningar. Istället väljer de alternativa kreditupplysningsföretag som Bisnode, Creditsafe eller Safenode för att bedöma låntagarens kreditvärdighet. 

Detta kan vara fördelaktigt för låntagare som vill undvika att deras kreditupplysning påverkas negativt av flera förfrågningar hos UC. Långivare som erbjuder lån utan UC kan vara mer flexibla när det gäller krav på inkomst och betalningsanmärkningar, men det är viktigt att jämföra räntor, löptider och villkor för att hitta det mest fördelaktiga lånet.

Långivare förr i tiden

 • 1800-talet: Under denna tid var långivning främst en lokal verksamhet, med små sparbanker och kreditföreningar som spelade en stor roll. Dessa institutioner var ofta kopplade till lokala samhällen och kyrkor.
 • 1861: Sparbanksrörelsen började växa i Sverige, med Skandinaviska Kreditaktiebolaget (nuvarande Skandinaviska Enskilda Banken, SEB) som grundades detta år.
 • 1903: Svenska Handelsbanken grundades, vilket markerade en viktig utveckling i det svenska bankväsendet.
 • 1930-talet: Under depressionen och andra världskriget blev staten mer involverad i långivningen, med inrättandet av statliga institutioner som Allmänna Bostadslånefonden (1934) och Statens Industrikreditnämnd (1935).
 • 1945: Efter andra världskriget blev bostadslån mer tillgängliga för allmänheten, vilket hjälpte till att stimulera en boom i bostadsbyggandet.
 • 1950-talet och 1960-talet: Under denna tid blev konsumtionslån mer vanliga, vilket hjälpte till att finansiera den växande konsumtionen av varor och tjänster.
 • 1980-talet: Denna period såg en avreglering av det svenska bankväsendet, vilket ledde till en ökad konkurrens mellan banker och andra finansiella institutioner.
 • 1990-talet: Under denna tid skedde en stor bankkris i Sverige, vilket ledde till en omstrukturering av banksektorn och en ökad reglering av långivningen.
 • 2000-talet och framåt: Under denna tid har det skett en ökning av digitala långivare och peer-to-peer-långivning, vilket har förändrat landskapet för lån och långivning i Sverige.

Hur många långivare jämför Lånero och täcker de alla?

Lånero jämför över 90 långivare och låneförmedlare, vilket innebär att vi täcker en stor del av marknaden. Dock finns det ännu fler långivare i Sverige, så det är viktigt att vara medveten om att vi inte täcker alla aktörer. Genom att använda Lånero får du ändå en bra överblick över de mest populära och pålitliga långivarna, vilket underlättar ditt val av lån.

Vad innebär god kreditgivningssed?

God kreditgivningssed innebär att långivaren ansvarar för att säkerställa en etisk och rättvis behandling av låntagare samt följer lagar och regler inom finansmarknaden. Detta innefattar bland annat att erbjuda tydliga och transparenta villkor, bedöma låntagarens återbetalningsförmåga på ett rättvist sätt och undvika oskäliga avgifter eller krav.

En långivare som följer god kreditgivningssed tar hänsyn till låntagarens ekonomiska situation och behov för att erbjuda lämpliga låneprodukter. Borgenären ska även erbjuda god kundtjänst och stöd under hela låneprocessen. Finansinspektionen övervakar och reglerar långivare i Sverige för att säkerställa att de följer god kreditgivningssed.

Finns det dåliga långivare?

Ja, det finns långivare som inte följer god kreditgivningssed eller har dålig kundtjänst. Dessa långivare kan erbjuda oskäliga villkor, höga räntor och dolda avgifter, vilket kan leda till ekonomiska problem för låntagare. Det är viktigt att noggrant jämföra och undersöka långivares erbjudanden, kreditupplysningstjänster och eventuella anmärkningar från myndigheter som Finansinspektionen eller Konsumentombudsmannen innan du ansöker om lån hos dem.

Vad är borgenär?

Borgenär är samma sak som långivare. En borgenär också kallad fordringägare, lånar ut pengar till en låntagare också kallad gäldenär, mot en ränta.

Information om kreditupplysnignar och utbetalningstider

Här följer en tabell med information om kreditupplysningar och utbetalningstider hos vanliga långivare

LångivareKreditupplysningDirektutbetalningUtbetalningstider
BinlyJa (Creditsafe)JaDirekt
Lea BankJa (UC)NejDirekt
MedMera BankJa (UC)Nej1-2 bankdagar
BankyJa (Bisnode)NejDirekt
AvidaJa (UC)Nej1-2 bankdagar
Komplett BankJa (UC)Nej1-2 bankdagar
KonsumentkreditJa (UC)Nej2 bankdagar
MoneyGoJa (UC)Nej2 bankdagar
Lån & Spar BankJa (UC)Nej2 bankdagar
RememberJa (UC)Nej3 bankdagar
Nordnet BankJa (UC)Nej3 bankdagar
CredentoJa (UC)Nej2-3 bankdagar
Wasa KreditJa (UC)NejDirekt
InstabankJa (UC)NejDirekt
Resurs BankJa (UC)NejDirekt
Bank NorwegianJa (UC)NejDirekt
Nordax GroupJa (UC)NejDirekt
Collector BankJa (UC)NejDirekt
Ikano BankJa (UC)NejDirekt
Santander BankJa (UC)NejDirekt
BrixoJa (Bisnode)Nej1-2 bankdagar
SäkerfinansJa (Bisnode)JaDirekt
SaldoJa (Bisnode)JaDirekt
SlantarJa (Bisnode)Nej1-2 bankdagar
SnabbfinansJa (Bisnode)JaDirekt
Paymark FinansJa (UC)Nej1 bankdag
Wästgöta FinansJa (Bisnode)Nej1-3 bankdagar
ViiGA LånJa (UC)Nej1-2 bankdagar
ThornJa (UC)Nej1-2 bankdagar
RockerJa (UC)NejDirekt
Sevenday BankJa (UC)NejDirekt
CreditstarJaJaInom 60 min
VivusJaJaDirekt
NätlånJa (Bisnode)Nej1-2 bankdagar
Sefina PantbankJaJaJa, men panten måste värderas i en manuel process
MoankJa (UC)Nej1-2 bankdagar
ViaContoJa (Creditsafe)JaDirekt
ProfilkreditJaJaDirekt
Svea EkonomiJa (UC)Nej1-2 bankdagar
Spargo FinansJa (UC)Nej1 bankdag
Marginalen BankJa (UC)Nej2-5 bankdagar
MiniFinansJaJaDirekt
NstartJa (UC)NejDirekt
LumifyJa (Creditsafe)JaDirekt
KundfinansJa (Creditsafe)JaJa, under öppettider
FrogtailJa (Bisnode)Nej1 bankdag
GoodCashJa (UC)Nej1-2 bankdagar
KlickLånJa (UC)Nej1 bankdag
Kredit 365Ja (Bisnode)Nej1-2 bankdagar
L’EASYJa (UC)Nej2-4 bankdagar
LunarJa (UC)JaDirekt
LoanstepJa (Bisnode)NejInom 12 helgfri vardagar
FerratumJa (Creditsafe)JaDirekt
JulalånetJa (Bisnode)NejDirekt
ExtralånetJa (Bisnode)Nej1-2 bankdagar
FairloJa (Bisnode)JaDirekt
GF MoneyJa (Creditsafe)JaJa, under öppettider
BroccJa (UC)NejDirekt
BigBankJa (UC)Nej1-2 bankdagar
CashbuddyJa (UC)Nej1-2 bankdagar
CredifiJa (Creditsafe)JaDirekt
EverydayplusJa (Bisnode)JaJa, under öppettider
ExpresskreditJa (Creditsafe)JaJa, under öppettider
DaypayJa (Creditsafe)JaJa, under öppettider
FixzaJa (Bisnode)JaJa, under öppettider

Uppdaterad: 5 juli, 2023

Vi mailar dig när nya lån utan UC kommer ut:

This field is required

Vi mailar dig direkt när nya lån kommer

Var först med att få reda på när nya lån utan UC kommer ut.

Söker du nya lån utan UC?