Konsumentkreditlagen (SFS 2010:1846)

En översikt av konsumentkreditlagen (SFS 2010:1846)

Konsumentkreditlagen (2010:1846), som trädde i kraft den 1 januari 2011, reglerar hur krediter och lån som t.ex privatlån, snabblån och kontokrediter får erbjudas till konsumenter av företag. Lagen, administrerad av Justitiedepartementet, har uppdaterats flera gånger, senast genom SFS 2023:719, för att stärka konsumentskyddet och tydliggöra ansvaret hos kreditgivare.

Definitioner

Lagen definierar viktiga termer:

Konsument: En person som handlar för privata ändamål.

Näringsidkare: Ett företag eller person som agerar för sin affärsverksamhet.

Kreditgivare: Den som ger eller tar över en kredit.

Kreditavtal: Avtal om lån, kontokredit eller liknande.

konsumentkreditlagen
Bildkälla: hallåkonsument.se

Tillämpningsområde

Lagen gäller krediter som erbjuds eller ges till konsumenter av företag. Den täcker också krediter som förmedlas av företag. Undantag görs för statliga lån och pantbankslån.

Information och transparens

Företag måste ge tydlig information om krediter före avtalets ingående. Detta inkluderar kreditbelopp, löptid, räntor, avgifter och konsumentens rättigheter. För bostadskrediter krävs extra information om säkerheter och räntebindning.

Kreditprövning och god kreditgivningssed

Företag måste kontrollera konsumentens ekonomiska situation innan de beviljar en kredit. Kreditprövningen ska baseras på tillräckliga uppgifter. Om krediten avslås på grund av externa data, ska konsumenten informeras. Här använder man ofta bolag som UC, Creditsafe eller Bisnode. Man tittar bland annat på betalningsasnmärkningar och skuldsaldo.

God kreditgivningssed innebär att företagen ska agera med omsorg och i konsumentens intresse. Marknadsföring av krediter ska vara måttfull och inte vilseledande.

Högkostnadskrediter

För högkostnadskrediter, definierade som krediter med hög ränta, gäller särskilda regler. Det finns ett räntetak och ett kostnadstak för att skydda konsumenter från överdrivna kostnader. Räntan får inte överstiga referensräntan med mer än 40 procentenheter, och totala kostnader får inte överstiga kreditbeloppet.

Konsumentens rättigheter

Konsumenter har rätt att ångra kreditavtalet inom 14 dagar. De har också rätt att betala tillbaka skulden i förtid utan att drabbas av oskäliga kostnader. Vid förtidsbetalning får företaget endast kräva rimlig ersättning för den återstående löptiden.

Bostadskrediter

Specifika regler gäller för bostadskrediter. Företag måste informera om amorteringsplaner och ränteskillnader. De får inte kräva att konsumenten köper andra finansiella produkter för att få en bostadskredit, även om sådana produkter kan erbjudas separat.

Sanktioner och tillsyn

Konsumentverket övervakar att lagen följs. Om ett företag bryter mot reglerna kan Konsumentverket utfärda varningar eller förbjuda företaget att ge krediter. Allvarliga överträdelser kan leda till sanktionsavgifter på upp till tio miljoner kronor.

Ångerrätt på krediter

När du tecknar ett kreditavtal har du rätt att ångra dig inom 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa från dagen efter avtalet ingicks. Om du får dokumentationen om kreditavtalet vid ett senare tillfälle, räknas de 14 dagarna istället från den dag du mottog dokumentationen.

Om du ångrar dig, ska du meddela företaget inom dessa 14 dagar. Du måste sedan återbetala lånebeloppet inom 30 dagar, samt betala ränta för den tid du haft pengarna.

Mer information och källor:
https://www.hallakonsument.se/lagar/konsumentkreditlagen/

Uppdaterad: 20 maj, 2024

Vi mailar dig när nya lån utan UC kommer ut:

This field is required

Vi mailar dig direkt när nya lån kommer

Var först med att få reda på när nya lån utan UC kommer ut.

Söker du nya lån utan UC?