Stipendium till ekonomi- och finansstudenter

Studerar du ekonomi, statsvetenskap, juridik eller internationella relationer och ska skriva en uppsats? Då kan du ansöka om Lånero’s årliga stipendie.

Lånero tilldelar årligen ett stipendium på 5.000 kr till den student som bidrar till ökad förståelse om privatekonomi.

Stipendiet har tagits fram i samråd med ekonomiska experter med syfte att få ett unikt perspektiv på ekonomi och lån i synnerhet från den yngre generationen.

Stipendiet kommer tilldelas den student vars uppsats belyser unika vinklar.

Ansökningsperioden pågår fram till 31 mars årligen och vinnaren annonseras på vår hemsida i slutet av april årligen.

Vem har rätt att söka?

  • Du ska skriva en kandidat-, magister- eller masteruppsats.
  • Du studerar vid universitet eller högskola i Sverige.
  • Uppsatsen är planerad att skrivas under VT24

Regler

  • Vinnaren tilldelas ett stipendium på 5 000 kronor
  • Juryn består av medarbetare på Lånero
  • Beslutet tas av juryn från Lånero och kan inte överklagas
  • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren
  • Vinnaren godkänner att namn och uppsats kan komma och användas i marknadsföringssyfte

Ansökningsprocess:

Skicka in nedanstående formulär eller skicka mail till stipendie@lånero.se för att ansöka om stipendiet.

Lånero behandlar samtliga personuppgifter och ansökningar enligt GDPR.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Nivå på uppsats

Uppdaterad: 26 januari, 2024