Stipendium till ekonomi- och finansstudenter VT 2023

Lånero tilldelar årligen ett stipendium på 5.000 kr till den student som bidrar till ökad förståelse om privatekonomi.

Stipendiet har tagits fram i samråd med ekonomiska experter med syfte att få ett unikt perspektiv på ekonomi och lån i synnerhet från den yngre generationen.

Stipendiet kommer tilldelas den student vars uppsats belyser unika vinklar.

Ansökningsperioden pågår fram till 28:e februari 2023 och vinnaren annonseras på vår hemsida i slutet av april 2023.

Vem har rätt att söka?

  • Du kan bevisa att du är inskriven i det lärosäte du skriver din uppsats vid
  • Uppsatsen är på C- eller D-nivå

Regler

  • Vinnaren tilldelas ett stipendium på 5 000 kronor
  • Juryn består av medarbetare på Lånero
  • Beslutet tas av juryn från Lånero och kan inte överklagas
  • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren
  • Vinnaren godkänner att namn och uppsats kan komma och användas i marknadsföringssyfte

Ansökningsprocess:

Skicka in nedanstående formulär eller skicka mail till [email protected]ånero.se för att ansöka om stipendiet.

Lånero behandlar samtliga personuppgifter och ansökningar enligt GDPR.

Uppdaterad: 7 oktober, 2022