Stipendium till ekonomi- och finansstudenter VT 2023

Stipendium: Uppsats inom ekonomi

Lånero tilldelar årligen ett stipendie på 10.000 kr till den student som bidrar till ökad förståelse om lån och privatekonomi.

Stipendiet har tagits fram i samråd med ekonnmiksa experter med syfte att få ett unikt perspektiv på eknomi och lån i synnerhet från den yngre generationen.

Sttipendiet kommer tilldelas den student vars uppsats belyser unika vinklar.

Ansökningsperioden pågår fram till 28:e februari 2023 och vinnaren annonseras på vår hemsida i slutet av april 2023.

Vem har rätt att söka?

  • Du kan bevisa att du är inskriven i det lärosäte du skriver din uppsats vid
  • Uppsatsen är på C- eller D-nivå
  • Regler:
  • Vinnaren tilldelas ett stipendium på 5 000 kronor
  • Juryn består av medarbetare på Lånero
  • Beslutet tas av juryn från Lånero och kan inte överklagas
  • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren
  • Vinnaren godkänner att namn och uppsats kan komma och användas i marknadsföringssyfte

Ansökningsprocess:
Skicka in nedanstående formulär för att ansöka om stipendiet

Lånero behandlar samtliga personuppgifter och ansökningar enligt GDPR.

Så här ansöker du:

Uppdaterad: 23 september, 2022