Studerar du ekonomi, statsvetenskap, juridik eller internationella relationer och ska skriva en uppsats? Då kan du ansöka om Lånero’s årliga stipendie.

Stipendium till ekonomi- och finansstudenter

Lånero tilldelar årligen ett stipendium på 5.000 kr till den student som bidrar till ökad förståelse om privatekonomi.

Stipendiet har tagits fram i samråd med ekonomiska experter med syfte att få ett unikt perspektiv på ekonomi och lån i synnerhet från den yngre generationen.

Stipendiet kommer tilldelas den student vars uppsats belyser unika vinklar.

Ansökningsperioden pågår fram till 31 mars 2024 och vinnaren annonseras på vår hemsida i slutet av april 2024.

Vem har rätt att söka?

  • Du ska skriva en kandidat-, magister- eller masteruppsats.
  • Du studerar vid universitet eller högskola i Sverige.
  • Uppsatsen är planerad att skrivas under VT24

Regler

  • Vinnaren tilldelas ett stipendium på 5 000 kronor
  • Juryn består av medarbetare på Lånero
  • Beslutet tas av juryn från Lånero och kan inte överklagas
  • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren
  • Vinnaren godkänner att namn och uppsats kan komma och användas i marknadsföringssyfte

Ansökningsprocess:

Skicka in nedanstående formulär eller skicka mail till stipendie@lånero.se för att ansöka om stipendiet.

Lånero behandlar samtliga personuppgifter och ansökningar enligt GDPR.

Uppdaterad: 4 september, 2023