Amortering: Återbetalning av lån

Vad är amortering?

Amortering är processen att gradvis betala av ett lån över en viss tidsperiod. Detta kan appliceras på alla typer av lån, inklusive bostadslån, privatlån, blancolån, SMS-lån och mikrolån. När du amorterar ett lån minskar du din skuld till banken genom att göra regelbundna betalningar, vilket förbättrar din ekonomi över tid.

Det är viktigt att notera att varje betalning delas upp mellan ränta och amortering. I början av låneperioden går en större del av betalningen till ränta, men med tiden kommer mer och mer att gå till själva amorteringen.

Ett lån som har kort löptid innebär du behöver amortera mer (högre amoteringstakt) vid varje betalningstillfälle. Det betyder att du får en snabbare amorteringstakt. Du kan välja att ta en längre löptid för att sänka amoteringsstakten.

Olika typer av amorteringar

Rak amortering

Rak amortering är en av de vanligaste amorteringsmodellerna för lån. Med denna modell betalar du samma belopp i amortering varje månad under hela löptiden. Det betyder att din totala månadskostnad minskar över tid eftersom räntekostnaden blir mindre när lånebeloppet minskar. Denna modell kan vara fördelaktig om du vill ha en tydlig plan för hur ditt lån ska betalas tillbaka. Men det kräver också att du har en stabil ekonomi som klarar av de högre kostnaderna i början av löptiden.

Annuitetslån

Med ett annuitetslån betalar du samma totala belopp varje månad under hela löptiden. Detta innebär att din ränta minskar över tid, men din amortering ökar. Detta kan vara ett bra alternativ för dig som vill ha en stabil månadskostnad för ditt lån. Dock kan det vara svårt att se hur mycket av lånet du faktiskt betalar av varje månad, eftersom en större del av betalningen går till ränta i början av löptiden.

Serieamortering

Serieamortering är en typ av amotering där du betalar du en fast procentandel av det ursprungliga lånebeloppet varje år. Detta innebär att din totala betalning minskar över tid, eftersom räntan beräknas på det kvarvarande lånebeloppet.

Trappstegsplan

Trappstegsplan är en annan form av amorteringsmodell. Denna modell innebär att du betalar en fast procentandel av det återstående lånebeloppet varje år. Detta gör att din totala betalning minskar över tid, eftersom räntan beräknas på det minskande lånebeloppet.

Extraamortera

Extraamortering innebär att du betalar mer än vad som krävs enligt din ursprungliga amorteringsplan. Detta kan vara fördelaktigt om du vill minska ditt lån snabbare och därmed minska den totala räntekostnaden över tid. Men det är viktigt att notera att extraamorteringar inte alltid är möjliga för alla typer av lån.

Låntyper och deras tillväxttakt i januari 2018

LåntypAndel av totala lån (procent)Årlig tillväxttakt (procent)
Bolån82 %7,2 %
Konsumtionslån5 %7,2 %
Övriga lån13 %5,3 %

Amorteringsfritt lån

Amorteringsfritt lån är en typ av lån där du under en viss period endast betalar räntan på lånet, inte själva lånebeloppet. Detta kan vara fördelaktigt om du tillfälligt behöver sänka dina månadskostnader. Dock bör du vara medveten om att det totala beloppet du betalar över tid kan bli högre, eftersom räntan fortsätter att ackumuleras på det ursprungliga lånebeloppet.

Varför ska man amortera?

Amortering minskar din skuld till banken, vilket förbättrar din ekonomi över tid. Genom att regelbundet betala av på ditt lån minskar du risken för oförutsedda utgifter och skapar en stabilare privatekonomi. Dessutom kan regelbunden amortering bidra till bättre kreditvärdighet, vilket kan vara fördelaktigt vid framtida låneansökningar.

Hur mycket måste man man amortera?

Hur mycket man måste amortera beror på flera faktorer, inklusive lånebeloppet, räntan, löptiden och din personliga ekonomi. Generellt sett, ju högre lån och ränta, desto mer behöver du amortera varje månad. Det är viktigt att komma ihåg att regelbunden amortering är en viktig del av att hantera dina lån och förbättra din privatekonomi. Du ska alltid amoteria så mycket du kan förutsatt att din ekonomi håller. 

Finansinspektionen rekommenderar att du betalar av dina lån så fortsom möjligt. Informationen är hämtad från FI.se den 3 juli 2023.

Vilka lån ska man amortera först?

De lånen som har högst effektiv ränta. Har du flera mindre lån så kan det vara en bra idé att samla dina lån hos en låneförmedlare så som Advisa eller Sambla som jämför över 40 st långivare. 

Vad är amorteringskrav?

Ett amorteringskrav är en regel som ställs upp av Finansinspektionen i Sverige, vilket innebär att du som låntagare måste betala av en viss del av ditt bostadslån varje år utöver räntan. Kravet syftar till att stärka hushållens och bankernas motståndskraft mot ekonomiska störningar. Det gäller för nya bostadslån och är särskilt relevant om du har ett högt lån i förhållande till din inkomst eller till värdet på din bostad.

Vad innebär det nya amorteringskravet för bolån?

Nya amoteringskrav 2016

I 2016 introducerade Sverige nya regler för bolånsamortering. Enligt dessa krav måste låntagare amortera 1% av det totala lånebeloppet årligen om bostadens belåningsgrad överstiger 50%, och 2% om belåningsgraden är över 70%.

Till exempel, om du har köpt en bostad för 1 miljon kronor och lånat 900 000 kronor, kommer du att behöva amortera 18 000 kronor per år.

Nya amoteringskrav 2018

År 2018 förstärktes dessa krav ytterligare. Nu måste låntagare amortera ytterligare 1% om deras bostadslån är 4,5 gånger högre än hushållets årliga bruttoinkomst.

Så en låntagare med en hög belåningsgrad och en inkomst som inte räcker till kan behöva amortera upp till 3% av lånebeloppet per år.

Det finns vissa undantag från dessa regler. Låntagare som kan påvisa särskilda skäl, till exempel inkomstförluster på grund av arbetslöshet eller sjukdom, kan beviljas ett tillfälligt undantag. En låntagare kan också peka på skarpt stigande kostnader som en grund för undantag, men stigande räntekostnader accepteras inte som ett giltigt skäl, enligt Finansinspektionen.

Historiken om amorteringskrav

ÅrReglering
2010Bolånetak
2016Första amorteringskravet
2018Utökade amorteringskravet

En guide till amorteringskravet

Amorteringskravet består av två delar: belåningsgrad och skuldsättningsgrad. Dessa mäter hur mycket av ditt huslån du behöver betala av varje år.

Belåningsgrad

För att räkna ut belåningsgraden tar man hur mycket du lånat för att köpa ditt hus och jämför det bostadens värde. Sedan 2016 behöver du betala av 1% av lånet om belåningsgraden är mer än 50%. Om belåningsgraden är över 70% behöver du betala av ytterligare 1% av lånet.

Belåningsgrad: Räkneexempel

Lån på bostaden (SEK)Värde på bostaden (SEK)Belåningsgrad (%)Amorteringskrav (%)
980,0002,000,00049 %0 %
1,500,0002,000,00075 %2 %
700,0002,000,00035 %0 %

Förklaring:

  1. Om du har ett lån på 980,000 SEK och ditt hus är värt 2,000,000 SEK, blir belåningsgraden 49%. Det innebär att du inte behöver amortera något eftersom belåningsgraden inte överstiger 50%.
  2. Om du har ett lån på 1,500,000 SEK och ditt hus är värt 2,000,000 SEK, blir belåningsgraden 75%. Det innebär att du behöver amortera 2% av ditt lån eftersom belåningsgraden överstiger 70%.
  3. Om du har ett lån på 700,000 SEK och ditt hus är värt 2,000,000 SEK, blir belåningsgraden 35%. Det innebär att du inte behöver amortera något eftersom belåningsgraden inte överstiger 50%.

Skuldsättningsgrad

För att räkna ut skuldsättningsgraden tar man hur mycket du lånat för att köpa ditt hus och jämför det med hur mycket du tjänar på ett år innan skatt. Sedan 2018 behöver du betala av 1% av lånet om skuldsättningsgraden är mer än 4,5.

Skuldsättningsgrad: Räkneexempel

Lån på bostaden (SEK)Bruttoinkomst (SEK)SkuldsättningsgradAmorteringskrav (%)
2,500,000500,00051 %
3,000,000800,0003,750 %
2,000,000400,00051 %

Förklaring:

  1. Om du har ett lån på 2,500,000 SEK och din bruttoinkomst är 500,000 SEK, blir skuldsättningsgraden 5. Det innebär att du behöver amortera 1% av ditt lån eftersom skuldsättningsgraden överstiger 4,5.
  2. Om du har ett lån på 3,000,000 SEK och din bruttoinkomst är 800,000 SEK, blir skuldsättningsgraden 3.75. Det innebär att du inte behöver amortera något eftersom skuldsättningsgraden inte överstiger 4,5.
  3. Om du har ett lån på 2,000,000 SEK och din bruttoinkomst är 400,000 SEK, blir skuldsättningsgraden 5. Det innebär att du behöver amortera 1% av ditt lån eftersom skuldsättningsgraden överstiger 4,5.

Uppdaterad: 3 juli, 2023