Vad händer med lån när man dör? Ärver man skulder?

Vad händer egentligen med en persons skulder när hen avlider? Tillfaller allt de efterlevande, och finns det något låneskydd som täcker skulder vid någons bortgång? Ärver man skulder? Det ska vi på Lånero besvara i den här guiden.

Lån tillfaller dödsboet, inte de efterlevande

Kan man ärva någons lån? Nej, du kan aldrig ärva någons lån. Om du är anhörig och helt eller delvis är ansvarig för dödsboet blir det själva dödsboet som blir betalningsskyldig för skulder, inte du personligen. I de fall det inte finns några uppenbara tillgångar i dödsboet kan utmätning ske av Kronofogden. (1)

Hantera dödsbo

När någon har avlidit måste det fastställas vem eller vilka som ansvarar för dödsboet. De gör man med hjälp av en bouppteckning. Om det finns flera arvingar blir samtliga så kallade dödsbodelägare. 

Den avlidnes skulder ska inte regleras omgående

Det kan finnas olika fordringsägare på den avlidne som exempelvis låneskuld eller andra krediter och kostnader. Därför ska den eller de som ansvarar för dödsboet inte betala skulder med dödsboets tillgångar förrän en månad efter att bouppteckningen är klar.

Det gäller särskilt om det finns risk att skulderna överstiger dödsboets tillgångar. (2)

Dödsfallsintyg

Bank eller långivare får automatiskt reda på när någon avlider via offentliga register. De kontaktar dock inte dig, utan det gäller att du har ett dödsfallsintyg som du beställer från Skatteverket. För att kunna hantera konton och betalningar måste du även göra en så kallad engagemangförfrågan hos respektive bank. (2) En del banker spärrar vissa överföringar och betalningar men det varierar från bank till bank, oftast fortsätter exempelvis autogiro att dras från kontot.

Vad händer med ett bolån när någon dör?

Om den avlidne själv står på bolånet är det samma regler som för andra lån, alltså att det är dödsboet som är ansvarig för skulden, inte efterlevande. Om exempelvis en make eller maka står med på ett gemensamt bolån gäller som grundregel att den efterlevande automatiskt fortsätter betala av på bolånet. (5)

Låneskydd

Låneskydd är en försäkring du kan teckna för att ha utökat skydd för ditt lån vid exempelvis arbetslöshet, sjukdom eller dödsfall. Om du vill att låneskyddet ska täcka just dödsfall är det möjligt att teckna enbart det skyddet om du önskar. Tänk på att exempelvis en livförsäkring även kan innefatta detta skydd så det är värt att se över dina befintliga försäkringar innan du tecknar låneskydd.

Checklista- att tänka på när en anhörig går bort

  1. Begär ett dödsfallsintyg från Skatteverket.

Intyget kan beställas så fort dödsfallet är registrerat hos skatteverket, vilket sker så fort ett dödsbevis finns från exempelvis sjukhus. Tänk på att alla myndigheter, banker och försäkringsbolag får denna information automatiskt, du som anhörig behöver alltså inte meddela dem. Intyget är till för att du ska kunna hantera exempelvis bankkonto och annat.

  1. Flera dödsbodelägare? Skaffa en fullmakt

Det är viktigt att varje dödsbodelägare har en fullmakt för att kunna hantera bankärenden och annat. (3)

  1. Betalar räkningar- hur gör man?

Oftast kan banken hjälpa till med betalning av löpande kostnader som finns, de skickar i de flesta fall ut en förteckning över konton samt vilka räkningar som betalas varje månad, som exempelvis hyra och elräkning.

  1. Eftersänd post till din adress

Kontakta adressändring och eftersänd post till din adress för att på så sätt ha koll på räkningar och annat.

  1. Testamente

Det finns inget samordnat register för testamente, och det är inte ovanligt att man förvarar ett testamente i ett bankfack eller hemma. I många fall kanske det inte alls finns ett testamente, och i en del fall kanske det hittas först efter att en bouppteckning gjorts. Det går dock att göra ändringar i efterhand i bouppteckningen om testamentet hittas i ett senare skede.

  1. Bouppteckning, hur gör man?

En bouppteckning är en förteckning över den avlidnes tillgångar, skulder samt efterlevande och arvingar. Blanketter finns hos skatteverket, men du kan inte göra en bouppteckning utan minst två utomstående förrättningsmän. Oftast kan du få hjälp med bouppteckning via begravningsbyråns jurist. Att anlita jurist kan även vara bra om det är många dödsbodelägare eller någon form av tvist uppstår. (4)

Källor

  1. https://kronofogden.se/nagon-har-ett-krav-mot-dig/kravet-ar-faststallt—du-ska-betala-eller-gora-nagot/betala-en-skuld/skuldsatt-dodsbo-kan-fa-betalkrav
  2. https://www.konsumenternas.se/livssituationer/var-i-livet-befinner-du-dig/ta-hand-om-ett-dodsbo/
  3. https://seb.se/privat/livet/hantera-dodsfall/checklista-att-tanka-pa-nar-en-anhorig-har-avlidit
  4. https://www.fonus.se/fragor-svar/juridik/vad-finns-det-for-regler-kring-bouppteckning/

Uppdaterad: 1 april, 2023