Vad är skuldsanering och hur ansöker man om det?

Skuldsanering är för många den sista utvägen att få bukt på sin ekonomi igen. Det är dock inte enkelt att få och du måste uppfylla flera kriterier för att få en skuldsanering godkänd. Vi ger dig här all information som du kan tänkas behöva om du är intresserad av att ansöka om en skuldsanering.

Vad innebär en skuldsanering?

Begreppet skuldsanering innebär att du som har skulder som du inte har möjlighet att betala tillbaka, kan få din lön utmätt under några års tid. Under denna period får du leva på en existensminimum som räknas ut av Kronofogdemyndigheten. Här tar man faktorer som din inkomst, boende och levnadskostnader i åtanke. 

Att leva med skuldsanering är ingen dans på rosor, då du måste klara av att hålla en strikt budget. Efter att tiden för skuldsanering (vanligtvis 5 år) är avslutad skrivs dina skulder av. På Kronofogdens hemsida kan du göra deras självtest för att se om en skuldsanering är möjlig eller inte.

Två typer av skuldsanering

Du kan ansöka om skuldsanering som privatperson när du har stora skulder som du inte har möjlighet att betala enligt avbetalningsplanen de kommande 10 åren. 

Du kan även ansöka om skuldsanering för ditt företag om du har en näringsverksamhet och står som enskild näringsidkare. Det krävs då att ekonomin i företaget är enkel att utreda och att dina skulder faktiskt är företagsrelaterade.

För- och nackdelar med skuldsanering

En skuldsanering är för vissa den enda lösningen för att bli kvitt skulder som annars inte kan betalas av. Att leva med skuldsanering innebär både för- och nackdelar vilket du måste ha i åtanke när du söker.

Fördelar

 • Kvitt skulderna efter tiden för skuldsanering
 • En ny start för privatpersoner och företagare
 • Kostnadsfri ansökan

Nackdelar

 • Lång ansökningsprocess
 • Strikt budget under skuldsanering

Hur du ansöker om en skuldsanering

Du ansöker om en skuldsanering på Kronofogdens hemsida. Din ansökan testas sedan mot Skuldsaneringslagen och NJA (Nytt Juridiskt Arkiv) för att se att du uppfyller samtliga krav. Om din ansökan prövas och blir godkänd skickas ett förslag ut till de företag som du är skyldig pengar. Även om de nekar ansökan kan Kronofogden ändå bevilja en skuldsanering.

Under tiden för skuldsanering (vanligast är 5 år) får du en strikt betalningsplan som du måste följa. All extra inkomst som du får in måste gå till att betala av dina skulder. Du ansvarar själv för att säkerställa att du betalar in pengar varje månad till fordringsägarna. Om du inte följer planen kan det beslutas att skuldsaneringen ska avbrytas.

Ansökningsprocess steg-för-steg:

 • Gå in på Kronofogdens hemsida
 • Klicka på ansökan om skuldsanering
 • Verifiera med BankID
 • Din ansökan registreras och placeras i kö

Vad krävs för att få en skuldsanering?

Det är svårt att få en skuldsanering godkänd och du måste uppfylla flera krav för att din ansökan ska handläggas. Dessa följande punkter är grundkrav:

 • Du måste vara folkbokförd i Sverige
 • Du får inte ha några pågående näringsförbud (gäller företag)
 • Du måste vara svårt skuldsatt
 • Din ekonomi och dina personliga förhållanden tas alltid med i beräkningen
 • Du får inte ha genomgått en tidigare skuldsanering
 • Du måste uppvisa att du har gjort allting för att vända din dåliga ekonomi

Är det lätt att få skuldsanering?

Nej, det är svårt att få en skuldsanering godkänd. I Sverige har vi en Skuldsaneringslag som innebär att en gäldenär avskrivs ansvarighet helt eller delvis gällande att betala tillbaka sina skulder. I lagen stipuleras det att en skuldsanering endast blir godkänd när det finns tydliga skäl. 

Att få en skuldsanering är inte en lösning för alla och det är en väldigt liten procent som får sin ansökan godkänd. Att ta nya lån med tanken att en skuldsanering är en snabb lösning på dina ekonomiska problem är därför inget att rekommendera. Skuldsanering är ett alternativ för dig med svåra och långvariga ekonomiska problem.

Kan man ansöka om nya lån under skuldsanering?

Ja, du kan ansöka om nya lån även om du har skuldsanering. Däremot måste dessa lån betalas utöver din strikta avbetalningsplan från Kronofogden. I regel rekommenderas det därför inte att man tar nya lån under skuldsanering eftersom det är svårt att betala tillbaka pengarna.

Läs även: Lån du kan få efter skuldsanering

Hur lång tid tar det att få besked om skuldsanering?

Att ansöka om skuldsanering är en lång process. Handläggningstiden varierar mellan 4–9 månader och det finns därför mycket du kan göra under tiden som ditt ärende handläggs för att öka chanserna att få skuldsanering. Försök dra ner på kostnader så mycket du kan, sälj saker du inte använder och undvik att få nya skulder.

Vad händer efter en skuldsanering?

Efter att du har följt avbetalningsplanen i fem år skrivs dina skulder som ingår i skuldsaneringen av. Detta innebär då att du är skuldfri. Har du tagit nya lån under skuldsaneringen måste dessa fortsätta att betalas enligt rådande avbetalningsplan.

Hur mycket får man behålla vid en skuldsanering?

Din ekonomi, inkomst, skatt och personliga förutsättningar är vad som avgör hur mycket som kommer kvarstå av din lön efter en utmätning. Alla ansökningar om skuldsanering handläggs individuellt.

Det finns dock vissa normalbelopp som man tar förhållande till. För en vuxen brukar runt 5 000 kr kvarstå att leva på utöver räkningar och fasta avgifter. Under en skuldsanering krävs det att du verkligen följer en budget och är smart med hur du spenderar dina pengar.

Källhänvisningar:

https://kronofogden.se/nagon-har-ett-krav-mot-dig/skuldsanering

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/322267.html

Uppdaterad: 21 december, 2022

Vi mailar dig när nya lån utan UC kommer ut:

This field is required

Vi mailar dig direkt när nya lån kommer

Var först med att få reda på när nya lån utan UC kommer ut.

Söker du nya lån utan UC?