Uppläggningsavgift och administrationsavgift

Vad gäller för olika avgifter i samband med lån och vad är det du egentligen betalar för? Vi ger dig svaren i denna artikel

Vad är en uppläggningsavgift?

Uppläggningsavgift är den kostnad långivaren tar ut för att lägga upp ett lån. Kostnaderna kan till exempel täcka planering av din avbetalningsplan, kreditupplysning eller UC koll, samt bedömning av din ekonomiska situation som låntagare.

Vad är en administrationsavgift?

Administrationsavgift är en avgift för olika administrativa kostnader som uppkommer i samband med ett lån. Administrationsavgift kan exempelvis täcka kostnader för den tid som det tar att skapa en faktura, kuvertering och portokostnader.

Hur stora är avgifterna?

Uppläggningsavgift

Uppläggningsavgiften är en engångskostnad som uppstår när du tecknar ett ett lån eller köper något på avbetalning. Kostnaden kan variera, men ligger vanligtvis mellan 300 och 700 kronor.

Administrationsavgift

Denna avgift kan inkludera olika administra kostnader, vanligtvis inkluderar den faktureringsavgift/aviavgift. Kostnaden kan variera och långivare väljer själva hur hög avgiften ska vara. Dock måste avgiften stå i proportion till det arbete den täcker, och en riktlinje är att den ej ska överstiga 50 kronor.

Därför ska du se upp med dyra avgifter i samband med lån

Det är vanligt att missa uppläggningskostnader och administrationskostnader i låneerbjudande och låneavtal då de oftast står i det finstilta. Ditt lån kan i slutändan bli dyrare än du tänkt dig. 

Uppläggnings- och administrationsavgift ingår i den effektiva låneräntan

Eftersom alla extra avgifter blir en del av den effektiva räntan kan därmed dina kostnader för att låna bli avsevärt högre än du tänkt från början. Har du exempelvis en administrationsavgift/fakturaavgift på 45 kronor i månaden och du betalar av ditt lån månadsvis i 24 månader har du efter två år betalat 1 080 kronor bara i administrationsavgifter.

Hur och när betalas avgifterna?

Betalning av uppläggningsavgiften

Uppläggningsavgiften betalas som en engångsavgift, och kommer på första fakturan. Det finns även möjlighet att fördela den över hela låneperioden i en del fall. 

Ett tredje alternativ är att ta bort uppläggningsavgiften från totala lånesumman och därav minska summan du amorterar. Detta alternativ är dock ovanligt att långivare har som alternativ.  

Betalning av administrationsavgift

Administrationsavgiften och/eller aviavgiften betalas i samband med att du gör en inbetalning, oftast månadsvis. Du kan i vissa fall slippa just aviavgiften om du exempelvis betalar med autogiro.

Kan man förhandla bort uppläggningsavgifter?

Ja det brukar vara fullt möjligt. Särskilt om du lånar hos din befintliga bank, där du har samlat sparkonto, lönekonto och annat. De flesta storbanker som exempelvis Nordea, Swedbank, SEB, och Handelsbanken har bättre marginaler på sina tjänster än exempelvis ett kreditföretag. Men oavsett hos vem du lånar, bör du alltid försöka förhandla bort så många extra kostnader som möjligt.

Är det bättre att välja lån utan administrations- och uppläggningsavgift?

Det kan det vara, men allt beror på. Många långivare erbjuder gratis uppläggnings- och administrationsavgift, men istället kan räntan bli högre.

Hur stor summa du lånar påverkar räntesatsen

Tänk även på att en uppläggningsavgift på 400 kronor påverkar totala kostnaderna för lån olika, beroende på om ditt lån är på 10 000 eller 600 000 kronor. Att det blir så beror på att  procentsatsen på den effektiva räntan på det mindre lånet blir större än procentsatsen på den effektiva räntan på det större lånet. 

Avdrag i deklarationen

Om du har tecknat ett lån utan både uppläggnings- och administrationsavgift och istället får en högre ränta kan det ändå finnas fördelar, eftersom du kan göra ränteavdrag på lånet i din deklaration. Men du kan aldrig göra avdrag för administrativa kostnader och uppläggningsavgiften.

Vad är skillnad mellan avgift, uppläggningsavgift och ränta?

Administrationsavgiften är alltså den kostnad som långivaren/banken tar ut för att administrera ditt lån, exempelvis skapa och skicka ut en faktura till dig, både digital och i pappersform.

Uppläggningsavgiften är en avgift för att hantera dig som kund, bedöma din betalningsförmåga, godkänna ditt lån och planera dina inbetalningar.

Räntan är den kostnad du betalar till långivaren eller banken för att få låna pengar.

Är administrationsavgift och aviavgift samma sak?

Det kan det vara, men den kan även omfatta andra administrativa kostnader. Om du betalar med autogiro kan det ändå finnas med en administrationsavgift medans en aviavgift inte finns när du betalar med autogiro. Tänk på att läsa igenom villkor noga. Mer information kring fakturaavgifter hittar du på hallå konsument.

Kan jag göra avdrag för administrations- och uppläggningsavgiften i min deklaration?

Nej, men du kan göra avdrag på din räntekostnad med 30%. Det betyder att lån med färre avgifter och en högre ränta ändå kan bli billigare i slutändan.

Varför måste jag betala administrationskostnad för e-faktura?

Det anses vara en administrativ kostnad att skicka ut en faktura, oavsett om den är elektronisk eller på papper. Dock måste avgiften vara rimlig. En faktura du får till din mejl bör inte vara lika dyr eller dyrare än en pappersfaktura.

Jag hittar inget om fakturaavgift i mitt låneavtal, måste jag betala?

Nej, långivaren måste ha med det i avtalet och det måste framgå tydligt. De kan inte lägga till en fakturaavgift i efterhand.

Har alla lån uppläggningsavgift?

Ja, som regel har alla lån en uppläggningsavgift. Det förekommer även vid köp på avbetalning. I vissa fall kan man slippa uppläggningsavgift om du redan är kund hos en bank och tar ett lån. Men i de fall övriga långivare har 0 kronor i uppläggningsavgift blir det ofta en högre ränta på lånet.

Måste jag betala hela uppläggningsavgiften på min första lånebetalning?

Ja, i många fall, men det finns alternativa sätt att betala. Du kan exempelvis höra dig för hos din långivare om uppläggningsavgiften kan fördelas på hela återbetalningsperioden.

Uppdaterad: 29 oktober, 2022