Aviavgift

Vad är en aviavgift?

En aviavgift är en kostnad långivare tar ut för att skapa och skicka ut en faktura till dig som kund. Aviavgift kallas även aviseringsavgift eller fakturaavgift. Det är idag vanligt att de flesta långivare och banker tar ut denna avgift, särskilt om de skickar ut en pappersfaktura.

Får jag alltid en aviavgift när jag tar ett lån?

Ja, i de flesta fall tillkommer en aviavgift i samband med lån. Om aviavgift förekommer måste det tydligt framgå i avtalet mellan dig och långivaren. Det finns ingen möjlighet för långivaren att lägga på en aviavgift i efterhand.

Måste jag betala aviavgift?

Ja, du måste betala aviavgift, förutsatt att aviavgiften står med i avtalet. Det kan dock finnas möjlighet för dig att omförhandla villkor på ditt lån, exempelvis om du samlar flera smålån i ett större lån. Ett annat alternativt är att lösa befintligt lån genom att ta ett lån från en annan långivare, och på det sättet slippa undan aviavgiften.

Jag har redan skrivit på låneavtalet, hur undviker jag aviavgift?

Du kan kontakta din befintliga långivare och fråga om möjlighet finns att betala med autogiro eller e-faktura, och på så vis slippa aviavgiften.

Läs även: Alla lån med e-faktura

Aviavgift är en del av den effektiva räntan

Förutom den nominella ränta du betalar på ditt lån tillkommer aviavgift, uppläggningsavgift och eventuellt andra administrationskostnader. Tillsammans med den nominella räntan utgör dessa kostnader den effektiva räntan (totala räntan) som du betalar för ditt lån. 

En aviavgift kan bli dyr i längden

Det kan bli onödigt dyrt med aviavgifter. Om du exempelvis betalar av ditt lån månadsvis under tio år och du har en aviavgift på 30 kronor, kommer du efter 10 år att ha betalat hela 3 600 kronor, bara i aviavgifter.

Hur mycket får en långivare ta i aviavgift?

En aviavgift brukar som mest ligga på 50 kronor. Det finns egentligen ingen övre gräns men enligt gällande riktlinjer ska aviavgiften motsvara hanteringskostnaden. Läs mer om vad som gäller för fakturor och avgifter här.

Exempel på aviavgifter hos långivare

Aviavgifterna ovan gäller pappersfaktura, observera att långivare kan ta ut avgift för både pappersfaktura och e-faktura.

Hur kan jag slippa betala aviavgift?

Inte alla långivare och alla lån har aviavgift. Men i de fall aviavgift finns, slipper du enklast undan genom att betala via autogiro, i de fall långivaren erbjuder detta. Men även e-faktura är i många fall avgiftsfritt. Det är dock alltid bra att ta reda på aviavgift och betalningsalternativ på förhand. 

Vanliga frågor om aviavgift

Är det aviavgift på alla lån?

Nej, exempelvis är oftast bolån fria från aviavgift. Privatlån brukar i de flesta fall ha aviavgift. Det finns dock ingen lag som reglerar aviavgifter, det är upp till enskilda långivare att bestämma själva. Dock ska det vara en avgift som står i proportion till det administrativa arbetet som det tagit att skapa och hantera fakturan.

Är det aviavgift på e-faktura?

Oftast inte, men e-faktura kan i vissa fall vara erlagd med avgift. Det är alltid viktigt att läsa igenom villkor på låneavtalet så att du vet på förhand vad som gäller.

Hur hög får aviavgiften vara?

Enligt de riktlinjer som finns får avgiften ligga på som högst 50 kronor, men rent legalt finns inget övre tak.

Hur ofta betalar jag aviavgift?

Varje gång du blir fakturerad. Är det månadsvis betalar du din aviavgift varje månad.

Vad händer om jag vägrar betala aviavgift?

Om avgiften ej fanns med i avtalet kan du bestrida den, men i annat fall blir det svårt att slippa undan. Den kommer läggas till på nästa faktura tillsammans med en påminnelseavgift. Om du fortsätter att vägra betala aviavgiften kan ärendet gå till Kronofogden.

Uppdaterad: 19 december, 2022

Vi mailar dig när nya lån utan UC kommer ut:

This field is required

Vi mailar dig direkt när nya lån kommer

Var först med att få reda på när nya lån utan UC kommer ut.

Söker du nya lån utan UC?