Vad är UC och UC score?

UC, eller Upplysningscentralen, är Sveriges största kreditupplysningsföretag som samlar och analyserar information om privatpersoners och företags ekonomi. De hjälper långivare, banker och andra aktörer att bedöma kreditvärdigheten hos låntagare genom att utföra kreditupplysningar, vilket inkluderar uppgifter om betalningsanmärkningar, skulder och tidigare lån.

UC AB erbjuder även tjänster som UC Mikro, UC Direkt, UC Risk och UC Riskprognos för att ge en mer detaljerad bild av en persons eller företags ekonomiska situation och risknivå.

UC erbjuder även kreditbevakning. UC delar personuppgifter mellan olika intressenter och har ett gediget integritetsskyddande arbete.

Historik om UC (Upplysningcentralen)

UC grundades 1977 som ett samarbetsprojekt mellan svenska storbankerna Handelsbanken, SEB, Nordea och Swedbank samt Länsförsäkringar och Danske Bank för att effektivisera kreditupplysningsprocessen.

UC-koncernen köptes upp av Enento Group (tidigare Asiakastieto Group Oyy) 2018.

Sedan starten har UC utvecklats och expanderat sina tjänster för att möta marknadens behov. De har även anpassat sig till förändringar i lagstiftning och teknik, vilket har bidragit till deras position som Sveriges ledande kreditupplysningsföretag.

BankÄgarandel i UC innan försäljningenÄgarandel i Asiakastieto
HandelsbankenOkänd9 %
SEB28 %10,2 %
Nordea26,1 %9,6 %
Swedbank20 %7,4 %

Varför behöver långivare ta en UC?

Långivare behöver ta en UC för att bedöma låntagares kreditvärdighet. Genom att använda UC:s tjänster får långivare tillgång till relevant information om låntagarens ekonomi, såsom betalningsanmärkningar, skulder och tidigare lån. Detta hjälper långivare att fatta välgrundade beslut om att bevilja eller avslå låneansökningar, samt att fastställa räntor och villkor baserat på låntagarens risknivå.

Kan jag ta en UC på mig själv?

Kan jag ta en UC på mig själv? Ja, det är möjligt att ta en UC på dig själv. Genom att göra en så kallad ”Min UC” kan du se vilken information Upplysningscentralen har om din ekonomi, inklusive betalningsanmärkningar, skulder och tidigare lån.
Detta kan vara användbart för att få en överblick över din kreditvärdighet och förstå hur långivare ser på din ekonomiska situation. Att ta en Min UC på dig själv påverkar inte din kreditvärdighet, eftersom det räknas som en ”mjuk” kreditupplysning.

Vad betyder UC score?

Kreditgivare granskar detta för att utvärdera din ekonomiska situation. Ditt UC-betyg ligger på en skala från 1 till 999, där 1 är lägsta möjliga och 999 är högsta. Denna skala är uppdelad i fem nivåer som illustrerar din förmåga att hantera krediter.

1-454Svag
455-558Mindre bra
559-634 Bra
635-744Mycket bra
745-999Utmärkt

6 tips för ett förbättrat UC-Score

 1. Kontrollera Din Aktuella Kreditvärdighet
  • Begär en kreditupplysning på dig själv för att få en överblick av din nuvarande UC-score.
 2. Stäng Ner Oanvända Krediter
  • Identifiera och avsluta eventuella outnyttjade krediter som fortfarande är öppna, även om de redan är fullt återbetalade.
 3. Amortera Existerande Lån
  • Fokusera på att betala av befintliga lån, undvik att låna mer än nödvändigt och gör extra inbetalningar när det är möjligt.
 4. Konsolidera Mindre Lån och Krediter
  • Om du har flera smålån och krediter, överväg att samla dem i ett större samlingslån för att förbättra din kreditvärdighet.
 5. Betala Räkningar i Tid
  • Se till att alltid betala dina skulder punktligt och undvik betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden.
 6. Begränsa Antalet Kreditupplysningar
  • För många kreditupplysningar inom en kort tidsperiod kan negativt påverka din UC-score, så undvik onödiga förfrågningar.

Alternativ till UC (Upplysningscentralen)

Ja, det finns alternativ till UC för kreditupplysningar. Bisnode, Creditsafe, Safenode, Decidas Info AB, Sergel Kredittjänster AB och Syna AB är några exempel på kreditupplysningsföretag som kan användas istället för UC. Dessa företag samlar också in och analyserar information om privatpersoners och företags ekonomi, men de kan ha något olika metoder och kriterier för att bedöma kreditvärdighet.

Att använda alternativa kreditupplysningsföretag kan vara fördelaktigt för låntagare som vill undvika att deras kreditvärdighet påverkas negativt av flera UC-förfrågningar. Vissa långivare, särskilt inom SMS-lån och privatlån, väljer att erbjuda lån utan UC genom att använda dessa alternativa kreditupplysningsföretag för att minska risken för sina kunder att få försämrad kreditvärdighet. 

Snabblån eller mikrolån är förenat med hög risk på grund av de är förknippad med hög effektiv ränta och över 500 000 ärenden har skickats till Kronofogden enligt en artikel i Dagens PS (28 mars, 2023). 

Det är dock viktigt att komma ihåg att långivarens val av kreditupplysningsföretag inte påverkar deras bedömning av din ekonomi och risknivå, utan endast vilken information de får tillgång till för att göra den bedömningen.

Det är inte kreditupplysningsföretagen som bestämmer om du får låna

Det är inte kreditupplysningsföretagen som avgör om du får låna. Det är långivarna, såsom banker och andra finansiella institutioner, som fattar beslutet om att bevilja eller avslå din låneansökan. Kreditupplysningsföretag som UC tillhandahåller endast information om din ekonomi och kreditvärdighet, vilket hjälper långivarna att bedöma din risknivå och fatta välgrundade beslut.

Det är viktigt att förstå att UC:s roll är att samla och analysera information, inte att fatta beslut om lån. Långivarna använder denna information för att bedöma din kreditvärdighet och bestämma om de ska bevilja dig lån samt vilka räntor och villkor som ska gälla.

vad är uc?

Många kreditupplysningar hos UC gör det svårare att låna pengar

Många kreditupplysningar hos UC gör det svårare att låna pengar. När du ansöker om lån hos flera långivare som använder UC, registreras varje kreditupplysning i din kreditupplysningshistorik. Detta kan leda till att din kreditvärdighet försämras, eftersom långivare kan tolka många förfrågningar som tecken på ekonomisk instabilitet eller att du har svårt att få lån beviljade.

För att undvika negativ påverkan på din kreditvärdighet kan du välja långivare som använder alternativa kreditupplysningsföretag, såsom Bisnode, Creditsafe eller Safenode. Dessa företag samlar också in och analyserar information om din ekonomi, men deras kreditupplysningar registreras inte hos UC och påverkar därmed inte din kreditvärdighet på samma sätt.

Är det dåligt att göra många låneansökningar och kreditupplysningar hos UC?

Är det dåligt att göra många låneansökningar hos UC? Ja, att göra många låneansökningar som innebär kreditupplysningar hos UC kan ha en negativ inverkan på din kreditvärdighet. Långivare kan tolka flera UC-förfrågningar som tecken på ekonomisk instabilitet eller att du har svårt att få lån beviljade.

För att undvika att din kreditvärdighet försämras, kan du överväga att ansöka om lån hos långivare som använder alternativa kreditupplysningsföretag, såsom Bisnode, Creditsafe eller Safenode. Dessa kreditupplysningar registreras inte hos UC och påverkar därmed inte din kreditvärdighet på samma sätt som UC-förfrågningar.

Kan jag jämföra flera banker och andra långivare med endast en UC?

Ja, du kan jämföra flera banker och långivare med endast en UC. Genom att använda en låneförmedlingstjänst, som Sambla, kan du samla flera låneerbjudanden från olika långivare med bara en kreditupplysning hos UC. Låneförmedlaren skickar din ansökan till flera långivare, vilket innebär att du får flera erbjudanden att jämföra utan att din kreditvärdighet påverkas negativt av flera UC-förfrågningar.

Detta är fördelaktigt för dig som låntagare, eftersom det ger dig möjlighet att hitta det bästa lånet med de mest förmånliga villkoren och räntan, utan att riskera att försämra din kreditvärdighet.

Påverkar kreditupplysning UC vilken ränta jag får?

Ja, kreditupplysning hos UC påverkar vilken ränta du får. Långivare använder informationen från UC för att bedöma din kreditvärdighet och risknivå, vilket i sin tur påverkar räntan och villkoren för ditt lån. 
En högre kreditvärdighet innebär oftast lägre ränta, eftersom långivaren bedömer att risken för att du inte betalar tillbaka lånet är mindre. Omvänt kan en lägre kreditvärdighet leda till högre ränta, då långivaren anser att risken är större.

Kan jag se vilken information UC har om mig?

Ja, det kan du. Genom att göra en så kallad ”Min UC” får du tillgång till den information Upplysningscentralen har om din ekonomi, inklusive betalningsanmärkningar, skulder och tidigare lån. 
Att ta en Min UC på dig själv kan vara användbart för att få en överblick över din kreditvärdighet och förstå hur långivare ser på din ekonomiska situation. Att göra en Min UC påverkar inte din kreditvärdighet, eftersom det räknas som en ”mjuk” kreditupplysning.

Vilka skulder syns på UC?

På en kreditupplysning från UC AB syns alla skulder från alla andra långivare använder UC samt andra långivare som rapporterar in uppgifter till UC.

Vad ser man på en UC?

På en UC ser man nuvarande skulder, lån och krediter. Personuppgifter, inkomst, fastighetsägande, betalningsanmärkningar, antal kreditupplysningar de senaste 12 månanderna.

Uppdaterad: 1 februari, 2024